منوی اصلی
 
  کلیسای هوانس


تاریخچه و مشخصات بنا:
كليساي سورب هوانس مراغه شامل سه بخش محل اسكان اسقف اعظم، بخش مدرسه و روشن كردن شمع و عود است كه بر خلاف عرف رايج در كليساسازي، اين كليسا داراي پلان مربع القاعده است. كليساي ارامنه مراغه در دوران حكومت ايلخاني از موقعيت خاصي برخوردار و داراي كليساها و صومعه‌هاي متعدد بود ولي در زمان حاضر اين كليسا به دليل مهاجرت ارامنه به تهران و شهرهاي ديگر عملا بدون استفاده مانده است.