منوی اصلی
 
  خانه ستارخان


تاریخچه و مشخصات بنا:
کالبد وضع موجود اثر متعلق به دوران پهلوی (اوایل پهلوی دوم) می باشد. این بنا به دلیل اینکه متعلق ستارخان سردار ملی می باشد، به این نام معروف گردیده است. مشخصات این بنا :

- سازه ی وزنی با پوشش سقف تخت اجرا شده به وسیله تیر چوبی.
- پلان مستطیل شکل اجرا شده در دو طبقه در سه جهت و دارای حیاط مرکزی (به ابعاد 30/8 در90/8)
- نمای اصلی بنا نمای شمالی، و دارای تزیینات اجرکاری است.
- ورودی اصلی بنا (در حال حاضر) از سمت شمالی بنا می باشد.

آجر کاری های اجرا شده در نمای شمالی از ویژگی های خاص معماری آن می باشد، البته بنای اصلی، متعلق به دوره ی قاجار، خانه ای با حیاط های اندرونی و بیرونی و کلیه فضا های مطبخ، اصطبل و... بوده است. لازم به ذکر است، بنای یاد شده بیشتر از اینکه ارزش مماری داشته باشد به دلیل تعلق به سردار ملی (دوره مشروطه) حائز اهمیت خاص می باشد.