منوی اصلی
 
  مسجد پل سنگی

1- موقعیت بنا :

تبریز ، خیابان چایکنار، روبروی پل سنگی ، مسجد پل سنگی.


2- شرح مختصری از بنا :

این بنا از مساجد قدیمی شهر تبریز می باشد و به دلیل نزدیکی به پل سنگی چایکنار بنام مسجد پل سنگی معروف شده است.
مسجد یک طبقه با پلان مستطیل شکل که کشیدگی آن شمالی – جنوبی می باشد و دارای شبستان اصلی و بخش الحاقی با کاربری سرویس های بهداشتی در ضلع شمالی مسجد می باشد. تراز کف بنا دو پله از سطح خیابان پایین تر می باشد. (کف خیابان به علت زیرسازی و آسفالتهای مکرر در قرن اخیر بالا آمده است) این مسجد شامل 8 ستون می باشد که 6 ستون آن سنگی با سرستون های سنگی مقرنس کاری شده و 2 ستون از 8 ستون به کار رفته آجری با قطر نسبتا زیاد در بخش محراب مسجد می باشد.
پوشش سقف مسجد طاق و گنبد آجری با کاربندی های آجری که در آن آجرهای رنگی لعاب دار به رنگ آبی فیروزه ای به کار رفته است. سرستون های سنگی مسجد به رنگ سفید رنگ آمیزی شده است. هشتی ورودی مسجد ساده و در گوشه جنوب شرقی بنا قرار گرفته است.
نماهای جنوبی و غربی مسجد دارای قاب بندی های آجری و آجرکاری به فرم حصیری می باشد و پنجره ها به فرم قوس جناغی و از جنس چوب می باشد.
نمای جنوبی همچنین دارای چهار کتیبه کاشی کاری شده است که در کتیبه بالای سر درب ورودی نام مسجد و در بقیه ایات قرانی حک شده است که در عملیت مرمتی اخیر بازسازی و نصب شده است.


3- نوع مالکیت بنا :

مالکیت بنا در اختیار اداره اوقاف استان آذربایجان شرقی می باشد.


4- قدمت بنا :

این بنا طبق شواهد معماری و متون تاریخی متعلق به دوره قاجاریه می باشد.


5- تزئینات بکار رفته و نوع آن :

ستونهای سنگی و سرستونهای مقرنس کاری شده.
کاربندی آجری زیر گنبدها.
آجرکاری نمای جنوبی و غربی