منوی اصلی
 
  پل مردق

در یک کیلومتری ضلع شرقی روستای مردق واقع شده است. این پل سه چشمه دارد که با طاق جناغی اجراشده است. مربوط به دوره های صفویه و قاجاریه می باشد.