منوی اصلی
 
  آرامگاه عون بن علی
آرامگاه عون بن علیآرامگاه عون بن علی که مردم تبریز امروزه عينالی يا عينال زينال می نامند آرامگاه «عون ابن علی » و برادرش «زید بن علی» می باشد که گویند از فرزندان علی بن ابی‌طالب می‌باشد و بر فراز کوه عینالی واقع در شمال شهر تبریز بنا شده‌است.
حافظ كربلایی كه كتاب خود را در اواخر قرن دهم هجری تأليف نموده از قول مراد و مرشد خود نقل می كند كه دو برادر جولاه (بافنده) بودند و در اين مكان به امر جولاهی اشتغال داشته اند.
این بنا در دورهٔ ایلخانی ساخته شده‌است و تا قرن نهم هجری آباد بوده که تسلط قشون عثمانی به ويرانی گرائيد اما در زمان حکومت صفویه به دستور شاه عباس صفوی تجديد بنا يافت و مجدداً آباد گرديد.
سبک بنای امامزاده شيوه ايلخانی داشته و دارای سه اتاق، دو مقبره، یک ایوان و پنج ستون سنگی بزرگ است.
در قرن دهم هجری در همان محل بقعه ٬ تكيه ای كه به سلسله نعمت الهی تعلق داشت، وجود داشته است.