منوی اصلی
 
  هتل ايران
کد: 21116/2
درجه: 1a
مدیر: داود رمضاني
تعداد تختها: 52
تعداد اتاقها: 24
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 6-4459515-0411
فاکس:
آدرس: تبریز- خیابان راه آهن- روبروی بیمارستان بابک