منوی اصلی
 
  هتل كوثر
درجه: 1t
مدیر: خلیل اسحقی بیرق
تعداد تختها: 40
تعداد اتاقها: 21
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 5537692-0411
فاکس: 5537692-0411
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- روبروی سینما فرهنگیان