منوی اصلی
 
  هتل دريا
کد: 21120/2
درجه: 3B
مدیر: حمید بلوری
تعداد تختها: 232
تعداد اتاقها: 113
سوئیت: -
یک تخته:10
دو تخته: 86
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 7-4459501-0411
فاکس: 4459501-0411
آدرس: تبریز- خیابان راه آهن- روبروی بیمارستان بابک