منوی اصلی
 
  هتل مرواريد

درجه:  1t
مدیر: حسین جوادزاده
تعداد تختها: 48
تعداد اتاقها: 23
پست الکترونیکی: Morvarid_Hotel@yahoo.com
آدرس سایت: http://www.hotelmorvarid.com
تلفن:   6- 5513337-0411
فاکس:     5513336-0411
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- روبروی باغ گلستان- پلاک 504