منوی اصلی
 
  سهند


سَهَند نام رشته‌کوهی در جنوب شهر تبریز، شمال شهر مراغه و شرق دریاچه ارومیه است.

این کوه یکی از بلندترین کوه‌های آذربایجان و مهمترین کوه آتشفشانی خاموش ایران است که ارتفاع قابل ملاحظه آن مولود تراکم توف‌ها و خاکسترهای مواد آتشفشانی است که در زمان‌های دور از دل کوه بیرون ریخته است. سهند را به‌دلیل انبوهی گیاه و چمن و گل و مرتع، عروس کوهستان‌های ایران می‌گویند زیرا سطح تمام منطقه کوهستان پوشیده از گیاه، چمن، گل و مرتع است. سهند در بهار گلزاری بی‌بدیل است.
سهند دارای 17 قله بالای 3000 متر است که بلندترین آنها به‌نام قوچ گلی داغی 3707 متر ارتفاع دارد.

دیگر قله‌های مشهور آن عبارتند از: جام، سهند، سلطان، دمیرلی، آغ داغ، موتال داغی، شیر داغی، حرم داغی، گیرو داغی و ...