منوی اصلی
 
  آبشار عيش آباد


ارتفاع اين آبشار حدود 15 متر است و در قسمت كوهستاني ميشو غربي در جوار روستاي عيش آباد بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده است. بخشي از جاده منتهي به آن اتومبيل رو و بقيه راه كوهستاني است. حدود 300 مترمربع وسعت دارد و در جوار كوه و دره منظره بديعي از زيبايي طبيعت را به نمايش گذاشته است.