منوی اصلی
 
  بانک ملی

مشخصات و آدرس شعب حوزه يك تبريز     بانک ملی

فرودگاه تبريز

4507

32606159

تبريز فرودگاه بين المللي تبريز داخل ساختمان

مسجد كبود تبريز

4518

35263466-35263464

تبريز خيابان امام بالاتر از ميدان ساعت نرسيده به چهارراه منصور

بازارچه شتربان تبريز

4522

35231431-35249483

تبريز خيابان دارايي نرسيده به ميدان صاحب الامر

خيابان منجم تبريز

4525

32801928-32817570

تبريز خيابان منجم چهارراه قره آغاج

برق منطقه اي تبريز

4528

35261642-35261643

تبريز خيابان امام بالاتر از ميدان ساعت داخل ساختمان برق منطقه اي

خيابان جمهوري اسلامي تبريز

4529

35246597-35246280

تبريز خيابان جمهوري اسلامي اول راسته كوچه

خيابان شمس تبريز ي

4531

35233268-35231333

تبريز خيابان شمس تبريزي

خيابان عباسي تبريز

4534

36577050-36578818

تبريز خيابان عباسي نبش چهارراه عباسي

خيابان ششگلان تبريز

4538

35244014-35234241

تبريز خيابان ششگلان روبروي مجامع امور صنفي

بازار تبريز

4543

35236287-35230275

تبريز خيابان دارائي نرسيده به صاحب الامر

امير خيز تبريز

4562

32664032-32663211

تبريز خيابان شمس تبريزي روبروي محله امير خيز

نيكوكاري تبريز

4568

35282855-35282986

تبريز خيابان عباسي ايستگاه سيلاب جنب فروشگاه گلسرخ

خيابان ستارخان تبريز

4571

32662251-32667144

تبريز خيابان ستارخان روبروي پمپ بنزين

خيابان سرباز شهيد تبريز

4572

32350778-32332727

تبريز خيابان سرباز شهيد روبروي مسجد صفاي بني هاشم

خيابان فلسطين تبريز

4573

32819100-32819101

تبريز خيابان فلسطين بالاتر از كلينيك پرديس

خ شهيد مفتح تبريز

4577

32343999-32344040

تبريز خيابان شهيد مفتح ميدان امام حسين (ع)

راسته بازار تبريز

4578

35230100-35231064

تبريز بازار صادقيه شعبه راسته بازار

استاد جعفري تبريز

4584

32882500-32883530

تبريز خيابان استاد جعفري ايستگاه نجار آباد

خيابان انقلاب تبريز

4587

32300483-32305160

تبريز خيابان انقلاب

مشخصات و آدرس شعب حوزه دو تبريز

خيابان دكتر چمران تبريز

4504

34440876-34432670

تبريز نصف راه خيابان راه آهن روبروي مجتمع مسكوني چمران

چهارراه لاله تبريز

4586

34436623-34422000

تبريز چهارراه لاله جنب فروشگاه رفاه

سه راهي رسالت تبريز

4564

34470120-34468017

تبريز -  اول سه راهي رسالت مجتمع تجاري رسالت

حكم آباد تبريز

4520

32821050-32726699

تبريز انتهاي خيابان بهار روبروي بيمارستان اسد آبادي

قدس تبريز

4583

34438108-34424208

تبريز خيابان قدس ايستگاه باغ قرمز (اول خيابان علامه اميني )

كارخانه ماشين سازي تبريز

4548

32896862-32888889

تبريز قراملك جنب كارخانه ماشين سازي

شهرك امام تبريز

4559

34438739-34425160

تبريز خيابان آخوني روبروي كوي شادگان

بهداشت و درمان تبريز

4557

34421842

تبريز جاده سنتو ساختمان معاونت درماني(پزشكي قانوني) روبروي پارك شنب غازان

راه آهن تبريز

4515

34441751

تبريز ميدان راه آهن ساختمان راه آهن

گمرك تبريز

4535

34452104-34451383

تبريز ميدان راه آهن ديزل آباد ساختمان گمرك تبريز

كارخانه ايدم تبريز

4549

34450021-34472747

تبريز جاده صنعتي غرب جنب شركت ايدم

پالايشگاه تبريز

4554

34451548-34455223

تبريز جاده تبريز آذرشهر پالايشگاه تبريز

ميدان تره بار تبريز

4556

34245568-34245396

تبريز جاده آذرشهر ميدان تره بار تبريز

شهيد باكري تبريز

4591

34473768-34473769

تبريز رسالت انتهاي جلاليه نرسيده به خيابان 90 متري

شركت نفت تبريز

4514

34442815-34444699

تبريز خيابان 22بهمن نرسيده به نصف راه

مشخصات و آدرس شعب حوزه سه تبريز

كوي وليعصر تبريز

4502

33336560-33328328

تبريز جنب فلكه بازار كوي وليعصر تبريز

گلباد تبريز

4505

33362075-33347687

تبريز خيابان آزادي روبروي شركت گاز جنب گلباد

شهرك پرواز تبريز

4511

33850005-33854656

تبريز روبروي بازار بزرگ شهرك پرواز

سازمان آب منطقه اي تبريز

4532

33305410-33316043

تبريز داخل ساختمان آب منطقه اي روبروي بيمارستان 22 بهمن

دانشگاه تبريز

4544

33300456-33319944

تبريز بلوار 29 بهمن جنب دانشگاه تبريز

استاد شهريار تبريز

4550

33308890-33317949

تبريز دروازه تهران نرسيده به سه راهي كوي وليعصر

فلكه تختي تبريز

4552

33318793-33318247

تبريز كوي وليعصر فلكه تختي

دادگستري  تبريز

4553

33318137-33318307

تبريز داخل ساختمان دادگستري

فيروزان تبريز

4563

36374192-36376300

تبريز دروازه تهران ساختمان نختاب فيروزان

مخابرات تبريز

4567

33321040-33399031

تبريز سه راهي راهنمايي داخل ساختمان مخابرات

خجندي تبريز

4576

36560278-36561413

تبريز خيابان عباسي روبروي مسجد المهدي

فلكه بزرگ وليعصر تبريز

4585

33323799-33315693

تبريز فلكه بزرگ كوي وليعصر تبريز

شهرك زعفرانيه تبريز

4580

33332393-33309670

تبريز شهرك زعفرانيه تبريز ايستگاه بازار

دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

4589

33300191

تبريز داخل ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

مشخصات و آدرس شعب حوزه چهار تبريز

معلم تبريز

4503

35545957-35537427

تبريز خيابان ارتش جنب تالار معلم روبروي سازمان اتكا

دارايي تبريز

4509

35242515-35231230

تبريز ميدان شهدا ساختمان دارايي ورودي 3 طبقه زير زمين

خيابان 22بهمن تبريز

4516

35511054-35511011

تبريز خيابان 22بهمن ايستگاه كوره باشي

خيابان طالقاني تبريز

4517

35551754-35556718

تبريز خيابان امام روبروي طالقاني جنب پاساژ سهند

خيابان صائب تبريز

4521

34793476-34797516

تبريز خيابان شريعتي جنوبي اول خيابان صائب دست چپ

خيابان خيام تبريز

4523

34777254-34780050

تبريز انتهاي خيابان خيام تقاطع خيابان قطران

خيابان آزادي تبريز

4536

35413511-35404293

تبريز خيابان آزادي ميدان طالقاني

خيابان دكتر شريعتي تبريز

4537

35554687-35564622

تبريز خيابان دكتر شريعتي تبريز

باغ گلستان تبريز

4542

35511223-35518588

تبريز فلكه باغ گلستان 

چهارراه ابوريحان تبريز

4555

34799699-34795900

تبريز خيابان ابوريحان نرسيده به چهارراه ابوريحان

دارايي منطقه جنوبغرب تبريز

4570

34781124-34773181

تبريز خيابان آزادي خيابان ملت ساختمان دارايي

بازار مولانا تبريز

4575

35530745-35530749

تبريز تقاطع خيابان فردوسي و تربيت

آباداني مسكن تبريز

4582

34776333-34777919

تبريز چهارراه ابوريحان روبروي آپارتمانهاي آباداني مسكن

خيابان 17 شهريور تبريز

4588

35543756-35543758

تبريز خيابان 17شهريور جديد مابين طالقاني و شريعتي جنب كوچه آقاعلي

غياث تبريز

4508

33357891-33352933

تبريز خيابان منتظري ايستگاه غياث

ميدان قطب تبريز

4524

33356725-33356726

تبريز - خيابان امام نرسيده به ميدان قطب

خيابان ارتش تبريز

4526

35559242-35539660

تبريز خيابان ارتش روبروي بيمارستان بهبود

خيابان شهيد منتطري تبريز

4533

35406110-35412181

تبريز خيابان آزادي چهارراه مارالان

كوي اطبا ء تبريز

4579

33361726-33353525

تبريز نرسيده به آبرسان روبروي تپلي باغ