منوی اصلی
 
  بندر رحمانلو


بندر و روستاي رحمانلو از دهستان ديزجرود غربی بخش مرکزی شهرستان عجب شير، در ساحل شرقي درياچه اروميه واقع شده است. اين بندر يكي از بنادر مهم درياچه اروميه در آذربايجان شرقي است.
در سمت شمالي بندر رحمانلو اسكله اي براي پهلو گرفتن كشتي هاي باري و مسافري، و در بخش جنوبي محلي براي مسافريني كه به منظور استفاده از آب و لجن درياچه كه براي درمان برخي از بيماري ها مفيد است به اين بندر می آيند، بنا شده است.علاوه بر بنادر فوق، بندرهاي دانالو، قبادلو، زينت لو نيز در ساحل شرقي درياچه اروميه و در حدود 25 كيلومتري عجب شير واقع شده اند كه از نظر اهميت در مرتبه بعد از بندر رحمانلو قرار دارند. در تابستان بسياري از مردم براي استفاده از آب و لجن درياچه به اين بنادر روي مي آورند.