منوی اصلی
 
  سلطان داغي

اين كوه در شمال غربي كوهستان سهند، نزديك شهر اسكو قراردارد، با ارتفاعي حدود 3410 متر، سومين قله سهند محسوب مي شود. در قله آن زيارتگاهي به نام سلطان حسام الدين وجود دارد.
در كوه سلطان داغي آثار يخچالي متعددي وجود داشته، ليكن به علت فعاليتهاي آتشفشاني سهند بسياري از آثار يخچالي پوشيده از مواد گلدازه اي شده يا در اثر آبهاي جاري از بين رفته است.